Menu


Over
het Nuborgh College

Oog voor elkaar, oog voor de toekomst

Het Nuborgh College is een brede, protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo.

Bij het Nuborgh College geloven we dat iedereen uniek is. Daarom krijgen leerlingen bij ons de ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en mogen ze hun talenten ontwikkelen in een veilige en dynamische omgeving. Het Nuborgh College staat dus ergens voor: schoolbreed en per locatie.

Ons onderwijs is verdeeld over drie locaties en een nevenvestiging: